Gizlilik Politikası

HIZ Reklam Tasarım Yapım Yayın ve İletişim Limited Şirketi. (Şirket), gizliliğinizi korumak ve Web Sitesi’nden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla güvenliğiniz için gizlilik ilkeleri belirlemiştir.. Web Sitesi’ne ilişkin Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmekle Şirket Gizlilik Politikası’nı ve Kişisel Verilere ilişkin uygulamasına ilişkin hüküm ve şartları açık rızanız ile onaylamış oluyorsunuz.

 1. Üye olurken sizden istenen e-posta adresi, ad, soyad, kredi kartı bilgileri telefon numarası, adres bilgileri ve gerekli diğer kişisel verileri sisteme girmekle bu kişisel bilgilerinizin ŞİRKET tarafından burada belirtilen amaçlarla saklanmasını, işlenmesini ve gerekli olduğu ölçüde üçüncü şahıslarla paylaşılmasını ve yurt dışına gönderilmesini kabul etmiş oluyorsunuz. ŞİRKET, kişisel bilgilerinizi Web Sitesi Hizmetleri’nin ifası, geliştirilmesi, ek hizmetler sunulması, Üyeler’in ve diğer müşterilerin taleplerinin karşılanması, interaktif müşteri programlarının yönetilebilmesi, genel veya Üye’ye özel kampanyaların düzenlenmesi amaçlarıyla kullanabilir. ŞİRKET, Üye’nin kişisel verilerini burada belirtilen amaçlarla işlenmek üzere yurt içinde veya yurt dışında hizmet aldığı üçüncü şahıslar ve/veya bağlı şirketleri ile paylaşabilir. Yurt dışına gönderebilir.
 2. Web Sitesi ‘ne üye olmayı kabul etmek ve kullanıcı sözleşmesini onaylamakla buradaki amaçlarla sınırlı olmak üzere, Site’yi kullandığınız sürece ve Üye’liğinizin sona ermesinden sonra beş (5) yıldan uzun olmamak üzere izin ve onay veriyorsunuz. Ayrıca, Web Sitesi kullanımı ile ilgili ve kullanımı sırasında ŞİRKET’e verdiğiniz kişisel bilgilerin işbu Sözleşme’nin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olduğunu bilmiş ve kabul etmiş oluyorsunuz.
  a. kişisel verilerinizin toplamasına, işlemesine, saklamasına,
  b. işlenmek üzere yurt içinde veya yurt dışında hizmet aldığı üçüncü şahıslar ile paylaşmasına,
  c. yurt içindeki veya yurt dışındaki bağlı şirketlerine göndermesine
 3. Sizden talep edilen kişisel bilgiler gizli bilgidir. Bu bilgiler ŞİRKET tarafından gizli tutulur ve aksi ayrıca ve açıkça belirtilmedikçe üçüncü şahıslara açıklanmaz.
 4. Web Sitesi’nin kullanımı kapsamında sağlayacağınız kişisel bilgiler ŞİRKET tarafından işlenecektir. Bu kapsamda ŞİRKET, kişisel bilgilerinizi, sözleşme ilişkisi içinde olduğu kredi kartı hizmet sağlayıcı, ödeme hizmet sağlayıcı, internet servis sağlayıcı, mobil uygulama ve internet sitesi yazılım bakım ve destek hizmetleri sağlayan gerçek ve tüzel kişilerle paylaşabilir.
 5. ŞİRKET, işlemeyi gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde kişisel bilgilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve yürürlükteki ikincil mevzuata uygun olarak anonim hale getirmek sureti ile saklayabilir. Bu halde, kişisel veriniz, başkaca verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir şekil ve surette kimliği belirlenebilir bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemez. Anonimleştirilmiş kişisel veriler istatistiki değerlendirmeler, pazar araştırmaları ve benzeri amaçlarla kullanabilir.
 6. ŞİRKET belirli durumlarda, Üyeler’e ilişkin bilgileri Gizlilik Politikası hükümleri dışında da üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yürürlükteki mevzuat ile getirilen sorumluluklara uymak, Üyelik Sözleşmesi ile eklerinin gereklerini yerine getirmek ve yetkili otorite tarafından ilgili mevzuata göre yürütülen bir araştırma amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.
 7. ŞİRKET, kişisel bilgilerinizin kamu alanına girmesini, yetkisiz kullanımını veya üçüncü şahıslara ifşasını önlemek için gerekli teknik tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
 8. ŞİRKET, telekomünikasyon araçlarında meydana gelen aksaklık ve hataları belirleme, sınırlandırma ve kaldırma amacıyla, gerek duyulması halinde kişisel bilgilerinizi derleyebilir, düzenleyebilir ve kullanabilir. ŞİRKET, telekomünikasyon ağının ve hizmetlerinin hukuka aykırı kullanımının önüne geçmek amacıyla bağlantı ve kimlik bilgilerinizi isteyebilir, işleyebilir ve kullanabilir. Kişisel bilgilerinizi suçun takibi amacı ile yargı mercilerine verebilir.
 9. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini ve işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir ve bu konuda iletisim@peopleofcoffee.com.tr e-posta adresi vasıtası ile bilgi talep edebilir, kişisel verilerinize ilişkin herhangi bir eksiklik veya yanlışlık bulunması halinde bu yanlışlığın giderilmesini isteyebilir, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir ve bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü şahıslara da bildirilmesini talep edebilirsiniz. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin kullanımı hususunda her türlü soru ve talebinizi info@peopleofcoffee.com.tr e-posta adresine iletmenizi rica ederiz.
 10. ŞİRKET, Üyeler’in IP (internet protocol) adreslerini Web Sitesi kayıtlarında bağlantı tarihi, saati ve sistemden istenen adres ve/veya sayfalar bazında kaydedebilir. Bu bilgiler gerek sistem güvenliği, gerekse olası kullanıcı problemlerinin çözümünde anahtar bilgiler olup kullanıcı kişisel bilgileriyle ilişkili değildir. Kullanıcıya en yakın ve uygun People of Coffee şubelerinin gösterilmesi amacıyla, Web Sitesi üzerinden izin alınarak kaydedilen konum bilgileri de, bu kapsamda değerlendirilir ve gizli tutulur.
 11. ŞİRKET, Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Bu taktirde, değişen hükümleri ile Gizlilik Politikası, Web Sitesi’nde yayınlandığı ve Üyeler tarafından elektronik olarak kabul edildiği tarihte yürürlük kazanacaktır.